Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

กล้องวงจรปิด CCTV ที่ต้องรู้

Published by:

กล้องวงจรปิด cctv ที่เหมาะต่อการใช้งาน

กล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิด cctv ที่เหมาะกับการใช้งานของแต่ละแบบแต่ละชนิดนั้นย่อมต้องการคุณภาพที่ดีมาทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานเช่นการเลือกติดตั้งกล้องวงจรปิดcctvตามสี่แยกก็เพื่อประโยชน์ในการทำงานด้านจราจรหรือแม้แต่กระทั่งเลือกใช้ในงานสืบสวนหาข้อมูลของโจรมาลงโทษในด้านคุณภาพต่างๆของกล้องวงจรปิดcctvก็คือภาพที่ชัดขึ้นหรือใช้เป็นเครื่องมือป้องกันภัยขั้นพื้นฐานที่หลายๆบ้านให้ความไว้วางใจระบบcctvเหมาะกับการทำงานหลากหลายชนิดโดยทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ผู้ใช้งานว่าอยากได้ที่จะใช้ประโยชน์ในด้านใดมากกว่ากัน

ประเภทกล้องวงจรปิด cctv มีความเหมาะสมในการทำงานและด้านคุณภาพก็พัฒนาอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบด้านขนาดรูปลักษณ์ที่เหมาะกับทำงานและความแข็งแรงคงทนในด้านการใช้งานจึงไม่แปลกใจที่จะมีผู้ที่ต้องการเลือกที่จะติดตั้งกันอยู่เรื่อยๆโดยกล้องวงจรปิดcctv แต่ละชนิดมีการทำงานที่แตกต่างกันเช่นกล้องวงจรปิดชนิดทรงกระบอกเหมาะสมที่จะใช้กับงานภายนอกเพราะกล้องวงจรปิดประเภททรงกระบอกโดยมีคุณลักษณะด้านคุณภาพที่สามารถกันน้ำกันฝนได้ผู้ที่เลือกใช้กล้องวงจรปิดแบบทรงกระบอกจะใช้ติดตั้งบริเวณภายนอกซะส่วนมากส่วนระบบกล้องวงจรปิดแบบที่ใช้สำหรับภายในซึ่งส่วนใหญ่เลือกใช้กล้องวงจรปิดแบบโดมเพราะว่าในด้านคุณลักษณะของกล้องโดมจะมีลักษณะเล็กกะทัดรัดมีความสวยงามเหมาะสมที่จะใช้ติดตั้งกล้องภายในบางคนอาจจะนึกว่าแค่ความสวยงามจึงไม่จำเป็นแต่บอกเลยว่ากล้องวงจรปิดประเภทโดมมีการออกแบบมาสำหรับใช้งานภายในโดยเฉพาะเพราะกล้องวงจรปิดชนิดโดมยังสามารถกันน้ำได้จึงไม่แปลกที่โดมจะใช้เฉพาะแค่ภายในเท่านั้น

กล้องวงจรปิด cctv ควรเลือกหามาทำงานให้มีความเหมาะสมกับหน้างานอย่างที่กล่าวเลยค่ะถ้าจะใช้กับหน้างานที่เป็นภายนอกก็ต้องเลือกกล้องวงจรปิดที่เป็นทรงแบบทรงกระบอกโดยถ้าหน้างานเป็นประเภทภายในควรเลือกซื้อกล้องวงจรปิดชนิดโดมสำหรับความเหมาะสมและความสวยงามในแต่ละงาน Continue reading